Skip to main content

Accés Ràpid


Seleccioni el tipus de targeta:

titutlar ibi

targeta verda a cost

Si sou resident empadronat a Castelldefels i utilitza un vehicle que no paga IVTM a Castelldefels o si sou titul.ar IBI, local o vivenda a Castelldefels

tarjeta verde a coste

Si sou resident empadronat i el vehicle paga el IVTM a Castelldefels